స్పోర్ట్ గేమ్ మెషిన్ ఫ్యాక్టరీ - చైనా స్పోర్ట్ గేమ్ మెషిన్ తయారీదారులు, సరఫరాదారులు