ఫుట్‌బాల్ టేబుల్ ఫ్యాక్టరీ - చైనా ఫుట్‌బాల్ టేబుల్ తయారీదారులు, సరఫరాదారులు