ఆర్కేడ్ ఫైట్ గేమ్ ఫ్యాక్టరీ - చైనా ఆర్కేడ్ ఫైట్ గేమ్ తయారీదారులు, సరఫరాదారులు