బాక్సర్ గేమ్ మెషిన్ ఫ్యాక్టరీ - చైనా బాక్సర్ గేమ్ మెషిన్ తయారీదారులు, సరఫరాదారులు