గిఫ్ట్ గేమ్ మెషిన్ ఫ్యాక్టరీ - చైనా గిఫ్ట్ గేమ్ మెషిన్ తయారీదారులు, సరఫరాదారులు